Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân”

Thông tin Tham vấn cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân”
Ủy ban nhân dân xã Nhân Khang lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Nhân Khang

2. Địa chỉ liên hệ:

- Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

+ Đại diện                  : Lê Bá Thu

+ Chức vụ                 : Chủ tịch UBND xã

- Diện tích dự án: Khoảng 1.570 m2

- Mục tiêu đầu tư dự án:  Việc xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân nhằm để tập kết rác thải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện vệ sinh khu vực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng, phù hợp với quy hoạch phát triển xã Nông thôn mới.

3. Tên dự án

" Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân.".

4. Địa điểm dự án

Dự án “Xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân" có ranh giới tiếp giáp như sau:

Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp;

Phía Nam: giáp đất nông nghiệp ;

Phía Đông: giáp đất nông nghiệp ;

Phía Tây: giáp với kênh CG2.

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vitritramchungchuyen.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây vitritramchungchuyen.png

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây TRAM CHUNG CHUYEN_A2 (1).pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.


Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam