Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ...

Thông tin Tham vấn cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa QL38 với đường N3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng)”.
Ban quản lý dự án đầu tư xâu dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa QL38 với đường N3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng)”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xâu dựng tỉnh Hà Nam

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: đường Mạc Đĩnh Chi, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Đại diện: Ông Trần Hồng Thăng; Chức vụ: Phó Giám đốc

3. Tên dự án

" Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa QL38 với đường N3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng))".

4. Địa điểm dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa QL38 với đường N3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng)" nằm trên địa bàn xã Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp Khu đô thị Hanopark; khu nhà ở xã Đại Cương; khu đất nông nghiệp xã Đại Cương; khu đất nông nghiệp xã Đại Cương và Lê Hồ;

+ Phía Đông tiếp giáp với nút giao QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý thuộc địa phận xã Nhật Tựu.

+ Phía Nam giáp QL38 hiện hữu và kênh tưới I3-2

+ Phía Tây giáp nối tiếp với QL38 hiện hữu

5. Sơ đồ vị trí dự án:

tuyến đường gom phía Bắc QL38.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây tuyến đường gom phía Bắc QL38.png

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây 6. Nội dung tham vấn cộng đồng.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.


Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam