Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Khu đấu giá đất ở tại xã La Sơn, huyện Bình Lục.”

Thông tin Tham vấn cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Khu đấu giá đất ở tại xã La Sơn, huyện Bình Lục.”
Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Khu đấu giá đất ở tại xã La Sơn, huyện Bình Lục”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Lục

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

 Đại diện: Ông Vũ Trọng Hiếu

 Chức vụ: Giám đốc

3. Tên dự án

 Khu đấu giá đất ở tại xã La Sơn, huyện Bình Lục."

4. Địa điểm dự án

Dự án Khu đấu giá đất ở tại xã La Sơn, huyện Bình Lục được thực hiện tại xã xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp đường trục xã;

 Phía Nam: Giáp đường ra đồng;

 Phía Đông: Giáp đường giáp đất trồng lúa;

 Phía Tây: Giáp đường đất trồng lúa, khu dân cư hiện trạng.

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vitrilason.png

​  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây 3. TOM TAT.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.

​ 


Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam