Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Nữ, nơi thường trú thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 149/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Nữ, nơi thường trú thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso149.pdf
Tin liên quan