Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Thái và bà Lê Thị Việt, cùng có nơi thường trú Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 150/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Thái và bà Lê Thị Việt, cùng có nơi thường trú Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso150.pdf
Tin liên quan