Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp hộ ông Trần Hữu Hậu ở thôn xóm 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Thông báo về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp hộ ông Trần Hữu Hậu ở thôn xóm 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có thông báo số 570/TB-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp hộ ông Trần Hữu Hậu ở thôn xóm 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso570.pdf
Tin liên quan