Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Thông tin dữ liệu và Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 105/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đâyThongbaoso105.pdf
Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản xem chi tiết tại đây bangtieuchidanhgiachamdiem.pdf
Tin liên quan