Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dưng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện thanh liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Than...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dưng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện thanh liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án“Xây dưng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện thanh liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Cụ thể như sau:

 Một số thông tin chung của dự án

1. Chủ đầu

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm

2. Địa chỉ liên hệ

Chủ đầu tư dự án

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

+ Đại diện: Ông Hoàng Mạnh Dũng

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

3. Tên dự án

“Xây dưng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện thanh liêm"

 4. Địa điểm dự án

Dự án “ Xây dựng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm" tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có quy mô 41.503m2.

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau:

Thuộc các ô Cơ quan (CQ-1), thể dục thể thao (TT) - điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm (được phê duyệt tại Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 23/05/2016).

+ Phía Bắc: Giáp đường PK-1B với mặt cắt 40,0m theo quy hoạch hiện đang thi công;

+ Phía Nam: Giáp đường PK-3 với mặt cắt 35,0 m theo quy hoạch;

+ Phía Đông: Giáp đường DN-2 với mặt cắt 17,5m theo quy hoạch hiện đang thi công ;

+ Phía Tây: Giáp đường PK-1A với mặt cắt 39,0m theo quy hoạch hiện đang thi công.​

5. Sơ đồ vị trí dự án:

New Picture (1).png

 Vị trí tương quan của dự án​

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây Sơ đồ vị trí dự án.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây tóm tắt tham vấn điện tử1.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.


Tin liên quan