Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”.

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”.
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên chủ đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

Tên nhà đầu tư dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân

2. Địa chỉ liên hệ:

+ Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

+ Đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc BQLDA

3. Tên dự án

Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam"

4. Địa điểm dự án

Dự án nằm trên địa bàn xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường nhựa hiện trạng (ĐX-2)

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp

+ Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp, nhà văn hóa thôn Mão Cầu;

+ Phía Tây: Giáp đường đất và mương xây hiện trạng

5. Sơ đồ vị trí dự án:

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây a

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây a

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên. ​


Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan