Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án “Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án “Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:

Một số thông tin chung của dự án

​1. Chủ đầu tư

​Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm

2. Địa chỉ liên hệ

2.1 Chủ đầu tư dự án

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm.

+ Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

+ Đại diện: Ông Hoàng Mạnh Dũng

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

  3. Tên dự án

Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

  4. Địa điểm dự án

         Dự án “Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm" nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường KV5 theo quy hoạch.

+ Phía Nam: Giáp đường T1 quy hoạch rộng 65,5m.

+ Phía Đông: Giáp đất cây xanh theo quy hoạch.

+ Phía Tây: Giáp đất giao thông nội bộ.

5. Sơ đồ vị trí dự án:​

New Picture.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây dự án trụ sở thị trấn tân thanh.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Tóm tắt DTM trụ sở tân thanh.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.

 Tin liên quan