Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam tổng kết công tác năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam tổng kết công tác năm 2020
Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo Sở, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND, các đồng chí Lãnh đạo phòng TN&MT huyện, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động trong Sở.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở TN&MT do đồng chí Hoàng Văn Long – PGĐ Sở trình bày. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ: công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý Nhà nước kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời, triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. 

Đặc biệt là ở lĩnh vực quản lý đất đai, Sở đã Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 04 Nghị quyết; thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh: ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 06 huyện, thành phố, thị xã; kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hoàn thành kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Hà Nam; Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020 để thực hiện 04 dự án; Cấp 391 GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức được giao đất, thuê đất; Thực hiện đăng ký; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: 2.730 giấy; Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất: 24.671 hồ sơ; đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân: 13.841 hồ sơ;

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở đã Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc tạm thời phân vùng bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2020; Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 05/3/2020 về bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đề án 887/ĐA-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phủ Lý; Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 05/3/2020 về thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Tích cực giải quyết các thủ tục hành chính về môi trường cho các dự án, kiểm tra, giám sát, tổng hợp khối lượng rác thải sinh hoạt của các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn; đo quan trắc hàng trăm mẫu nước mặt, nước ngầm, nước mưa, nước ô nhiễm, mẫu không khí, tiếng ồn và mẫu môi trường đất. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và giúp các cơ sở giải quyết, đáp ứng việc thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản, khai thác, sử dụng nước, khí tượng thuỷ văn, bản đồ. Công tác thanh, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp nhiều việc đã thực hiện dứt điểm, đúng chế độ chính sách pháp luật đã có tác dụng tốt cho việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định cho xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Năm 2021, Sở đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ môi trường, cần tập trung giám sát, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; Tiếp tục triển khai, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện Đề án số 2617/ĐA-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy; đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy; đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên đia bàn tỉnh, đề án cải tạo và phục hồi môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản…

Anh TNMT 1.png

Ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế… 

Không chỉ thế, Sở còn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao chất lượng thẩm định các dự án giao đất, thuê đất, chất lượng công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, thống kê đất đai…

Về lĩnh vực môi trường, cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đẩy mạnh công tác tổ chức quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn…

Trên lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí hậu thủy văn, tham mưu tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đo hiện trạng mỏ. Triển khai thực hiện tốt Dự án “Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải - Lĩnh vực sử dụng đất, chuyển đổi sử dụng đất và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam" theo đúng kế hoạch. Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ cần có sự đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh TNMT 2.png

Ông Nguyễn Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thay mặt đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ngành; sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương. Ông cũng ghi nhận những cố gắng mà tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã cố gắng trong năm qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, toàn ngành tích cực bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, phát huy truyền thống đoàn kết và tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ phát sinh, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Tài nguyên & Môi trường được biểu dương, khen thưởng.