Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v.v thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Văn Dương địa chỉ thường trú xóm 8, xã Liêm Chung, thành phố ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định v.v thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Văn Dương địa chỉ thường trú xóm 8, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 06/QĐ-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Văn Dương địa chỉ thường trú xóm 8, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nôi dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso06.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan