Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Nhân

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Nhân
Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lý Nhân
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinh1335.pdf