Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng
Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso1264.pdf