Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Khoẻ Hộ khẩu TT: thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 115/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Khoẻ Hộ khẩu TT: thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso115.pdf
Tin liên quan