Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp l...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Ngọc Lọ và bà Trần Thị Bé, nơi thường trú thôn Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 73/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Ngọc Lọ và bà Trần Thị Bé, nơi thường trú thôn Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quuyetdinhhuygcnso73.pdf
Tin liên quan