Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

Tin tức - Sự kiện Khoa học - Công nghệ  
Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 361/QĐ-STN&MT về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
 Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinh361vecongnhansangkien.pdf
File đính kèm: Danh sách tổng hợp bảng sáng kiến cụ thể  xem BẢNG TỔNG HỢP CHUNG2020CHUAN.pdf