Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lọc asen trong nước ngầm ở sông Hồng

Tin tức - Sự kiện Khoa học - Công nghệ  
Lọc asen trong nước ngầm ở sông Hồng
Với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT) và Google, thông qua chương trình innovationXchange; Dự án xử lý Asen trong nước ngầm được triển khai tại vùng đồng bằng sông Hồng, từ tháng 4/2017 đến tháng 1/2019.

Đến nay, đã chế tạo được hệ thống lọc mới với vật liệu lọc asen trong nước ngầm từ các vật liệu địa phương đảm bảo loại bỏ được asen trong nước xuống dưới 0.01mg/l, đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN.

Từ 30 vật liệu lọc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học hai nước đã chọn ra 3 vật liệu tiềm năng nhất trên cơ sở hiệu quả xử lý asen. Ngoài việc xử lý asen trong nước, hệ thống có thể xử lý các chất ô nhiễm khác như amoni, vi khuẩn, thông qua bổ sung các lõi lọc tương ứng.

Dự án đã triển khai hệ thống xử lý thử nghiệm tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, và xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Kết quả thử nghiệm của hệ lọc tại trường mầm non Hoàng Tây và hộ dân lần lượt sau 3 tháng và 1 tháng sử dụng cho thấy, hàm lượng As trong nước đi qua hệ thống lọc dao động lần lượt từ 0,002–0,005 mg/l và 0,001–0,004 mg/l thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép.

Trước đó, kết quả khảo sát cuối năm 2017 về chất lượng nước tại một số khu vực trong vùng dự án cho thấy, hàm lượng asen trong mẫu nước ngầm vào tháng 9, mùa mưa, dao động từ 0,029–0,189 mg/l, vào tháng 6, mùa khô lên tới 0,31–0,4mg/l.

UNICEF cũng từng đánh giá, Hà Nội và vùng lân cận, nước ngầm bị nhiễm asen rất nặng, trong đó, một số khu vực ngoại thành Hà Nội có hàm lượng asen trong nước ngầm cao nhất.​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường