Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và BVMT đối với "dự án ĐTXD nhà máy sản xuất gạch...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và BVMT đối với "dự án ĐTXD nhà máy sản xuất gạch không nung, cát nghiền tại xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm" của Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2062/KL-STN&MT về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và BVMT đối với "dự án ĐTXD nhà máy sản xuất gạch không nung, cát nghiền tại xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm" của Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
Nội dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đâyketluanthanhtraso2062.pdf
Tin liên quan