Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kênh tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý khiếu nại

Dự án VILG Kênh tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý khiếu nại  
Kênh tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý khiếu nại
Kênh tiếp nhận và xử lý thông tin

Thư điện tử: vilghanam.@.gmail.com

Điện thoại liện hệ: Điện thoại: 0226.3.854625  - Fax: 0226.3.854625

Địa chỉ: Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Chuyên mục hỏi đáp vào đường link tại đây:

https://hanam.gov.vn/qna/Pages/Default.aspx?listQnAId=ed43cb8b-8c4e-403d-b4fb-e0f41d75b11f
Tin liên quan