Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Tin hoạt động  
Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 653/KH-STN&MT về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết congvanso653.pdf