Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnhHà Nam giai đoạn 2023-2025

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Kế hoạch nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnhHà Nam giai đoạn 2023-2025
Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 1151/KH-STN&MT về việc nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnhHà Nam giai đoạn 2023-2025
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachso1151.pdf
Tin liên quan