Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước hướng tới phát thải ròng bằng 0

Tin tức - Sự kiện Khí tượng - Thủy văn  
Hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước hướng tới phát thải ròng bằng 0
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC) phối hợp với Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng vừa tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0".

Trong quá trình Việt Nam triển khai các cơ chế theo Thỏa thuận Paris và đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng đóng vai trò quan trọng, là đầu tàu để các doanh nghiệp khác cùng áp dụng các giải pháp chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch hơn và bền vững hơn. Chính vì vậy, CMSC cùng với Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á thống nhất hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp năng lượng nhà nước nghiên cứu, xây dựng lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng "0".

Tại Hội nghị, các đơn vị tư vấn đã trình bày đề cương hoạt động nghiên cứu, giới thiệu tổng quan kế hoạch triển khai, kinh nghiệm quốc tế và phương pháp luận mô hình hoá các kịch bản giảm phát thải/chuyển đổi các nhà máy điện than, cũng như các phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng tài chính và pháp lý. Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hiệu quả kinh doanh, xây dựng lộ trình chuyển đổi nhiệt điện than.

Hội nghị được xem như bước đầu khởi động quan trọng để Ủy ban cùng các doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng cùng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cũng như các đối tác trong và ngoài nước tham gia vào việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Đồng quan điểm với ông Định Thế Phúc, bà Sirpa Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ Đối tác chuyển dịch năng lượng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thị trường năng lượng sạch phát triển minh bạch và đáng tin cậy tại Việt Nam, đồng thời, tạo điều kiện để các tập đoàn năng lượng Nhà nước của Việt Nam đóng góp vào lộ trình hướng đến trung hòa các-bon trong thời gian tới.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường