Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ địa chỉ ban quản lý dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh hà nam” sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Dự án VILG Danh bạ Dự án  
Danh bạ địa chỉ ban quản lý dự án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh hà nam” sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Danh bạ địa chỉ Ban quản lý dự án " Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam" gồm các thành viên có tên sau:
​​
TT
Họ và tên
Đơn vịĐiện thoại
1
Phạm Chí ThốngGiám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam0904181777 
2
Nguyễn Văn CươngChánh Văn phòng Sở
0989234727
3
Đỗ Xuân ThiệmGiám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất​
0988755439
4
Trần Thị MaiChánh Thanh tra Sở
0983506926
5
Trịnh Ngọc SinhPhó Trưởng phòng GĐ-ĐGĐ
0988762964
6
Phạm Ngọc ThạchPhó Chánh Văn phòng Sở
0977315368
7
Nguyễn Văn Tường
Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai 
8
Nguyễn Thị Nhi
Chuyên viên phòng GĐ-ĐGĐ0919243533
10
Nguyễn Thành Nam​
Kế toán 
11
Nguyễn Thị Xuân Phương
Cán bộ Văn phòng09833610629​

Tin liên quan