Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa l...

Tin tức - Sự kiện Đo đạc - Bản đồ  
Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
Ngày 14 tháng 1 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso88cuabotainguyen.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường