Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản địa phương  
Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Số/Ký hiệu 59QĐ-UBND
Ngày 15/01/2015
Người ký Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Còn

Click vào đây để xem chi tiết