Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thong tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thong tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Thực hiện Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ  về  thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo “ Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường”.

Để hoàn thiện văn bản trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tài nguyên và  Môi trường đề nghị các tổ chức và cá nhân chịu tác động trực tiếp của văn bản tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến góp ý từ ngày 12/10/2017 đến ngày 12/11/2017.

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường – Phường Lam Hạ - Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam hoặc hộp thư điện tử : stnmt@hanam.gov.vn

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đơn vị, tổ chức.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

File đính kèm

Nội dung Dự thảo tải tại đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam