Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt - Mã TTHC: 1.011516.000.00.00.H25
Lĩnh vực TTHC Tài nguyên nước
Cơ quan giải quyết Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: UBND, phòng TNMT huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn

Cách thức thực hiện

Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến: http://motcua.hanam.gov.vn/. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (nếu hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ), chuyển hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định giải quyết hồ sơ và trả kết quả đến tổ chức, cá nhân (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

   1. Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước mặt

   Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước mặt: Mẫu 37 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP

01 bộ

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Luật số 17/2012/QH13

Luật Tài nguyên nước

21/6/2012

Quốc hội

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

01/01/2023

Chính phủ

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

Kết quả thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận vào Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước mặt (Mẫu 37 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP).