Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tin hoạt động  
Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 30 tháng 4 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành công văn số 639/STN&MT-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Công văn xem chi tiết congvanso639.pdf