Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
UBND TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, ngày 17 tháng 5 năm 2024 UBND tỉnh Hà Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến gồm 117 điểm cầu, kết nối từ Ủy ban nhân dân tỉnh tới một số sở, ngành, trụ sở ủy ban nhân dân cấp huyện  và ủy ban nhân dân cấp xã trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đánh đã báo cáo mục đích và sự ra đời của Luật đất đai năm 2024; phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024.

datdai1.png
Đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024​

Luật đất đai năm 2024 mới ban hành hoàn thiện và đầy đủ hơn so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều với nhiều điểm mới nổi bật như: mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bãi bỏ khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hằng năm; quy định 4 phương pháp xác định giá đất; thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; sửa đổi cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản…

Luật Đất đai 2024 bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của trọng tài thương mại; cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; sửa đổi quy định về phân loại đất; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; phải công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất...

Qua đó, giúp hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai.  Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế,...  Đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh.Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Hội nghị cũng đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến của các ngành, các địa phương về những nội dung chưa rõ, những vướng mắc của địa phương để Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cách giải quyết tháo gỡ đối với những tồn tại mà địa phương khi thực hiện đang vướng phải .

datdai2.png
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị trao đổi, thảo luận

datdai3.png

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, Luật Đất đai 2024 có vai trò quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối với mỗi người dân, doanh nghiệp. Để Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung nghiên cứu Luật Đất đai năm 2024 để tham mưu tốt công tác quản lý đất đai tại địa phương;  tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của luật đến cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân; nghiên cứu, có ý kiến kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc giải đáp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 cũng như thực hiện các quy định của ngành tài nguyên và môi trường.
Tin liên quan