Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Triển khai thực hiện văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 07 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1081/STN&MT-MT về việc triển khai thực hiện văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
​Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso1081.pdf
Tin liên quan