Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 726/STN&MT-MT vềviệc triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso726.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam