Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2024 hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2024 hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5)
Sáng nay, ngày 31/5/2024, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường năm 2024, hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc", Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học", tại Sân vận động thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam được UBND tỉnh giao phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tham mưu tổ chức Lễ phát động.

Về dự và chỉ đạo Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Lễ phát động, có đồng chí Phạm Chí Thống, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thông tin và truyền thông; Công an Tỉnh, các cơ quan truyền thông của tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã của Tỉnh, cùng cán bộ của các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Về phía địa phương, có đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Bảng, đại diện các phòng ban  của huyện, cùng đại diện Lãnh đạo thị trấn Ba Sao và đông đảo đại biểu từ các tổ chức đoàn thể chính trị, các em học sinh và nhân dân về tham gia hưởng ứng Lễ phát động.

Anh2.jpg
Nguồn ảnh: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường​

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng phát động Tháng hành động vì môi trường Tỉnh Hà Nam năm 2024 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) trên địa bàn toàn tỉnh; kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân cùng thế hệ trẻ trong toàn hãy chung tay, hành động hướng tới mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn Thế giới cho mục tiêu phát triển bền vững.

Năm 2024, Liên hợp quốc phát động Ngày Môi trường Thế giới 05/6 với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc", Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học", nhằm kêu gọi toàn cầu cùng chung tay hướng tới mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới; kêu gọi các bên liên quan cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “ Phục hồi hệ sinh thái"...

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu (44 nghìn tỷ USD). Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030), thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ, Hà Nam là một trong những địa phương có địa hình đặc biệt, có núi, rừng, sông suối và sở hữu sự đa dạng sinh học cao với các nguồn gen quý, hiếm như Vọoc mông trắng, Culi, Khỉ Mốc... Những năm qua, các Cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thể hiện rõ trong các văn bản như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa bằng Chương trình số 28 ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ; Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 28 của Tỉnh ủy; Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và nhiều Đề án Kế hoạch bảo vệ môi trường…., đặc biệt, thể hiện trong Quy hoạch Tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1686/QĐ-TTg, ngày 26/12/2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển của Tỉnh là “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Phát triển đô thị xanh, thông minh; kết hợp phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu"…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới, thông điệp của Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học năm 2022 thực sự ý nghĩa, thiết thực.

Đó là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai hiệu quả quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch,.. về bảo vệ môi trường đã được Trung ương và Tỉnh ban hành, đặc biệt là tổ chức thực hiện các nội dung về môi trường trong Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1686 ngày 26/12/2023. Tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực cùng cả nước tham gia quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu" sang “xanh", mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển xanh, phát triển bền vững. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 theo Kế hoạch số 961 của UBND tỉnh đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, xóm, khu, cụm dân cư. Thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường trong Bộ tiêu chí về xã, huyện về Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các đoàn thể nhân dân, Nhà trường trong công tác vận động đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về đa dạng sinh học....

Lễ phát động kết thúc bằng hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng các đại biểu, các em học sinh và nhân dân tham gia trồng cây tại khu Tái định cư Đồi Vàng và ra quân dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại khu vực dân cư xung quanh./.

Một số hình ảnh tại lễ phát động:
Anh3.2.jpg
Anh3.4.jpg
Anh3.3.jpg
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan