Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnhthực hiện thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnhthực hiện thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục
Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số  921/STN&MT-MT về việc thực hiện  lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso921.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam