Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 924/STN&MT-MT về việc thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso924.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam