Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự n...

Tin hoạt động  
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT năm 202
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có thông báo số 47/TB-STN&MT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT năm 2020
Nôi dung thông báo xem chi tiết tại đây