Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2)
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1214/TB-STN&MT về việc thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2)
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso1214.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan