Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở Hano Park 2 tại phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên
Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 2107/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở Hano Park 2 tại phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso2107.pdf
Tin liên quan