Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD Khu dân cư thương mại nông thôn, tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân
Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1532/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD Khu dân cư thương mại nông thôn, tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso1532.pdf
Tin liên quan