Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD HTKTKhu nhàởsinh thái -TEELhomes Nhật Tân, tại xá Nhật Tân, huyện Kim Bảng
Ngày 02 tháng 6 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 1330/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD HTKTKhu nhàởsinh thái -TEELhomes Nhật Tân, tại xá Nhật Tân, huyện Kim Bảng
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso1330.pdf
Tin liên quan