Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng

Tin hoạt động  
Thông báo tuyển dụng
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường có ra Thông báo tuyển dụng số 16/TB-TTQT về việc thông báo tuyển dụng các vị trí lao động hợp đồng tại trung tâm.
Nội dung chi tiết của Thông báo xem chi tiết tại đâyThong bao tuyen dung.pdf
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường