Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 190 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn tỉnh Hà Nam

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây TB 190.pdf

Tiêu chí đi kèm Thông báo xem chi tiết tại đây tiêu chí kem TB190.pdf

 


Tin liên quan