Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 188 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
​Nội dung Thông báo xem tại đâyTB 188.pdf
Tiêu chí đính kèm thông báo xem tại đây Tieu chi kem TB188.pdf
Tin liên quan