Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu dân cư thôn Doãn xã Tiên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu dân cư thôn Doãn xã Tiên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 189 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu dân cư thôn Doãn xã Tiên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thông báo 189.pdf

Nội dung Tiêu chí kèm theo Thông báo xem chi tiết tại đây tiêu chí kem TB189.pdf

Tin liên quan