Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với các cá nhân, tổ chức trong tỉnh năm 2020

Thông tin  
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với các cá nhân, tổ chức trong tỉnh năm 2020
Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho nhân dân và doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh, đồng thời giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật về Tài nguyên và Môi trường tại địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Nơi nhận và trả lời câu hỏi: Trên trang Web http://hanam.monre.gov.vn/ hoặc trang thông tin điện tử www.tnmthanam.gov.vn/

- Thời gian nhận câu hỏi: từ ngày 17 / 9 / 2020 đến 24 / 9 / 2020.
- Thời gian  tổ chức giao lưu trên mạng Internet: Từ 8h 00' đến 17h 00' ngày 24 / 9 / 2020.

 Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam xin thông báo với nhân dân,  các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và tham gia giao lưu.​​


Tin liên quan