Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai Đề án thăm dò khoáng sản tại Núi cuối Hồ Trứng xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thông tin  
Thông báo công khai Đề án thăm dò khoáng sản tại Núi cuối Hồ Trứng xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Hà Nam ra thông báo số 01/HĐTĐ ĐATDKS về việc thông báo công khai Đề án thăm dò khoáng sản.
Thông tin về Đề án thăm dò khoáng sản nêu trên với những nội dung như sau:
        1. Tên tổ chức đề nghị thăm dò: Công ty TNHH Thống Nhất
        2. Loại khoáng sản: Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
        3. Vị trí đề nghị thăm dò: Núi cuối Hồ Trứng xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
        4. Diện tích thăm dò: 9,1 ha (0,91 km2).
        5. Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Thống Nhất.
        Chi tiết thông báo xin tải tại đây!