Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Gia...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1)”
UBND huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1)”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: UBND huyện Bình Lục

Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Lục.

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Đại diện: Ông Vũ Trọng Hiếu

Chức vụ: Giám đốc.

3. Tên dự án

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1)"

 4. Địa điểm dự án

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1) với diện tích 30.235,22m2 có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp đường trục xã;

Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp;

Phía Đông: Giáp khu đất quy hoạch đấu giá ;

Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp;

5. Sơ đồ vị trí dự án:

9.15.png

 * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây Vị trí An Lão GĐ1.pdf

 *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Tóm tắt tham vấn điện tử - An Lão.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.

 Tin liên quan