Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm”

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm”
UBND xã Thanh Phong lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: UBND xã Thanh Phong

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Đại diện         : Ông Nguyễn Văn Khương

Chức vụ        :  Chủ tịch UBND

3. Tên dự án

Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm"

4. Địa điểm dự án

 Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm"

Tuyến 1: Từ khu đô thị Hưng Hoà đến đường T1, có chiều dài khoảng 135,64m.

Tuyến 2: Từ nhà ông Hùng đến nhà ông Tuấn, có chiều dài khoảng 612,92m.

Tuyến 3: Từ nhà ông Phong đến nhà ông Xuân. Chiều dài tuyến L= 138,05m

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vitrithamvanduong36M.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây Vi tri du an duong 36M Tan Phong, xa Thanh Phong.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Tom tat gui tham van dien tu duong 36M, Tan Phong, xa Thanh Phong.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.

 


Tin liên quan