Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-Đ...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21).”
Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21).”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh.

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lời, xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 097.887.2552

Đại diện: Ông Trần Duy Hùng

 Chức vu: Giám đốc

3. Tên dự án

 Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21).

 4. Địa điểm dự án

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21) được thực hiện tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, vị trí dự án thuộc các lô đất bao gồm các lô đất DT6 theo quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Thanh Liêm đến năm 2040 và OM-20 theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Phong và có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

Phía Bắc giáp ô HH10 (theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm);

Phía Tây giáp ô OM-19 (theo Quy hoạch chung xã Thanh Phong);

Phía Nam giáp ô DT9 (theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm);

Phía Đông giáp đường T4 (theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm);

Theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21), quy mô diện tích dự án là 125.086,6 m2

5. Sơ đồ vị trí dự án:

 4.8.jpg

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây 3. Vi tri Tan Thanh 2.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây 2. Tóm tắt ĐTM gửi tham vấn điện tử_PDF.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.

 

Tin liên quan