Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã ...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên”
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long - Lands lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long - Lands

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm dân cư số 1, Tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Đại diện         : Vũ Ngọc Quý

Chức vụ        : Tổng giám đốc

3. Tên dự án

“Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên"

4. Địa điểm dự án

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên được thực hiện tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp khu đất hỗ trợ 7% thôn Doãn, xã Tiên Ngoại;

- Phía Tây giáp khu đất hỗ trợ 7% thôn Doãn, xã Tiên Ngoại;

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng.

Theo Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khi dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, quy mô diện tích dự án khoảng 10.166,7 m2

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vitrikhudaugiathondoan.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây VT KĐG.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Tóm tắt TVĐT KĐG Doãn QLTK đã sửa.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.



Tin liên quan